เรื่องสยอง…ผีถ้วยแก้ว

  โรงเรียนต่างๆ มักจะมีตำนานเก่าแก่เล่าต่อๆ กันมาซึ่งพวกเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จ ที่โรงเรียนของผมก็มีตำนานเรื่องผีอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยจะมีใครหวาดกลัวนักหรอกกับที่ดินเก่าแก่อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนี้ ซึ่งเคยเป็นป่าช้ามาก่อน แม้จะมีคนเคยกล่าวว่าภารโรงที่โรงเรียนนี้ลาออกบ่อยๆ …

อ่านต่อ...